Algobit Laboratorium Informatyki

Pomiary pól elektromagnetycznych

Zajmuję się pomiarami poziomów promieniowania pól elektromagnetycznych w zakresach 50 MHz - 3,5 GHz, pochodzących z urządzeń typu mikrofalówki, routery Wi-Fi, laptopy, komputery, telewizory, radia, sprzęt gospodarstwa domowego, oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Po sporządzeniu pomiaru opracowuję wyniki, porównując je z dopuszczalnymi w Polsce oraz Europie zakresami składowych. Wyznaczam m.in. wartości maksymalne, oraz średnie uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań.

W pracy wykorzystuję specjalistyczne mierniki, mierzące składową elektryczną, magnetyczną i gęstość pola. Jestem również autorem publikacji opisującej pola elektromagnetyczne, sieci 5G, oraz ich oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Pomiary pól PEM

  • Przygotowanie sprzętu
  • Pomiar wielomiejscowy
  • Opracowanie danych
URL http://goo.gl/1orVY6
Udostępnij