Algobit Laboratorium Informatyki

Pomiary pól elektromagnetycznych

Zajmujemy się pomiarami poziomów promieniowania pól elektromagnetycznych w zakresach 50 MHz - 3,5 GHz, pochodzących z urządzeń typu mikrofalówki, routery Wi-Fi, laptopy, komputery, telewizory, radia, sprzęt gospodarstwa domowego, oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. Po sporządzeniu pomiaru opracowujemy wyniki, porównując je z dopuszczalnymi w Polsce oraz Europie zakresami składowych. Wyznaczamy m.in. wartości maksymalne, oraz średnie uzyskane w wyniku przeprowadzonych pomiarów.

W pracy wykorzystujemy specjalistyczne mierniki, mierzące składową elektryczną, magnetyczną i gęstość pola. Gratis każdy dostaje od nas publikację opisującą pola elektromagnetyczne, sieci 5G, oraz ich oddziaływanie na zdrowie człowieka.

Pomiary pól PEM

  • Przygotowanie sprzętu
  • Pomiar wielomiejscowy
  • Opracowanie danych
URL http://goo.gl/1orVY6
Udostępnij